Dyretelepati - giv dit dyr muligheden for at få sin stemme hørt

Dyretelepati – muligheden for at forstå dit dyr bedre

Via dyretelepati giver du dit dyr en helt unik mulighed for at få sin stemme hørt. Hør hvad dit dyr har at sige til dig. I får muligheden for at tale sammen på et dybere og kærligt plan og en langt større forståelse for hinanden.

Jeg kommunikerer via dyretelepati (taler via sjæl til sjæl) med dyr for at hjælpe dyrene og menneskene med at forstå hinanden på et bedre og dybere plan, så unødige misforståelser forekommer og for at skabe et gensidigt godt, kærligt, respektfuldt forhold mellem dyr og dets ejer.

Dyretelepati er en kærlig mulighed for at give dyr og mennesker mulighed for at leve sammen i harmoni - og med langt bedre forståelse for hinanden.

Dyretelepati er en ganske unik mulighed for at kommunikere med dit eller dine dyr på et sjæleligt plan, hvor dyret får mulighed for at fortælle dig ting, som det måske ellers ville have vanskeligt ved at formidle til dig som ejer. Dyretelepati er en helt fantastisk og ganske særlig oplevelse, hvor vi får mulighed for at komme bag om al den ”støj” der kan være til stede i den daglige kommunikation med vores dyr.

Jeg arbejder og kommunikerer yderst respektfuldt, kærligt og etisk med alle dyr som udgangspunkt (kæledyr, dyr i landbruget og i dyreparker. Kontakt mig gerne herfor. Dyretelepati rækker ud over den fysiske afstand. Det er derfor ikke nødvendigt at være fysisk til stede ved dyret eller dyrene under telepatien. Nogle gange kan det dog give god mening – det aftales altid individuelt.

Via dyretelepati kan jeg også kommunikere med vores kære dyr, der ikke længere er her i den fysiske verden. Har du mistet et kæledyr, har jeg mulighed for at tage kontakt til ham eller hende. Det er dog altid på dyrets præmisser og det er dyret selv, der bestemmer, om det ønsker at tages kontakt til eller ej og hvad det eventuelt har at sige til sin eller sine ejere. Det kan ofte lindre en sorg efter at vi ikke længere har vores elskede dyr hos os i sin fysiske form og lære os at tage kontakt til dyret. Ligesom os mennesker lever dyrets ånd og sjæl videre. Den fysiske krop er et ”hylster” vi låner, mens vi er her på jorden, men vores som dyrenes sjæl er for evigt. Ønsker du at vide mere om dette, er du hjertelig velkommen til at kontakte mig.

Når jeg kommunikerer med dit eller dine dyr, viderebringer jeg det, som dit dyr fortæller mig, til dig og ligeledes kan jeg viderebringe de svar, spørgsmål eller beskeder, som du måtte have, til dit dyr. Dyret har sin egen fri vilje og bestemmer selv hvad og hvor meget det vil fortælle mig. Jeg er blot en kanal for formidling. Jeg skal altid have din tilladelse, før jeg begynder at kommunikere med dit dyr. Det er en ufravigelig og etisk universel lov.

Jeg stiller også naturligt ind på dyrenes omgivelser og mærker den energi, der kommer derfra og viderebringer, hvordan disse omgivelser påvirker dyret eller dyrene. Det er igen for at fremme det bedst mulige forhold mellem dyr og ejer.

 

Hvornår giver det mening at kommunikere med sine dyr?

Altid, uanset om der er en udfordring eller vi blot har behov for at høre, hvordan vores dyr egentlig har det og ønsker at skabe kontakt på et dybere kærligt plan. Det er dyrets helt særlige mulighed for at blive hørt.

Husk, at dyr altid forstår alt, hvad vi siger til dem, så husk at sige alle de gode og kærlige ting du kan komme i tanke om til dit dyr hver dag. De er højt intelligente og intuitive og forstår os langt mere end vi aner.

Dyretelepati giver i høj grad også mening, hvis du står i en konkret situation, hvor du har behov for nogle svar fra dit dyr og behov for at kende dit dyrs holdning. Du kan også have behov for at forstå, hvad der sker på et dybere plan mellem dit dyr og dig eller dit dyr og andre. Det kan ske, at vi misforstår vores dyrs signaler eller simpelthen ikke ved, hvad vores dyr prøver at fortælle os. Gennem telepati giver du også dit dyr en helt unik mulighed for at sige noget til dig – en mulighed ,som dyret måske ellers ikke ville få i så konkret en forstand. Mange dyr vil rigtig gerne tale med os og dets ejer gennem telepati – det er deres store mulighed for at komme igennem med budskaber direkte til os mennesker.

Jeg vil meget gerne hjælpe dig og dit dyr med at forstå hinanden, så I kan få det bedst mulige forhold og opnå den største glæde og kærlighed i jeres liv sammen.

Hvordan foregår dyretelepati i praksis?

Min kommunikation med dyr foregår rent praktisk ved, at du sender mig et opdateret billede af dit dyr, hvor jeg kan se hele dyret, med navn, på mail. Via billedet stiller jeg ind på dit dyr (som sagt altid kun efter aftale med dig) og skaber derved kontakt til dit dyrs sjæl. Ad denne kan jeg kommunikere med ham eller hende. Vi aftaler et konkret tidspunkt, hvor jeg tager kontakt til dit dyr og så taler vi sammen via telefon eller zoom, hvor du har mulighed for også at stille spørgsmål til dit dyr.

Jeg bruger den tid, der er nødvendigt. Nogle gange er det kort tid og andre gange er der meget på hjerte. Der er ikke noget rigtigt eller forkert her. Tingene er, som de skal være.

Det er også en mulighed, at jeg kommer ud og besøge jer, når vi sammen, finder det som en god idé, at jeg oplever dyret eller dyrene i deres egne omgivelser. Hertil kommer et tillæg til transportudgift.

Mit sjæls- og energiarbejde med dyr

Jeg arbejder altid ud fra en meget høj etik og udøver altid dyretelepati respektfuldt og seriøst og arbejder derfor kun med seriøse henvendelser. Jeg taler dyrenes sag og har altid gjort det og gør alt, hvad der står mit hjerte nær for at formidle dyrenes budskaber til os mennesker.

Det er med stor ydmyghed og respekt for både dyr og mennesker, at jeg formidler de budskaber, som dit dyr har at fortælle dig. Jeg hviler faktisk ofte langt bedre i en menneske- til-dyr relation end i et menneske- til- menneske relation. Det har jeg gjort siden jeg var barn, hvor jeg også altid havde flere dyr omkring mig og fandt en enorm ro, harmoni og hengivenhed, når jeg var blandt dyr. Dette er nøjagtig det samme i dag.

Da jeg arbejder med energi på forskellig vis (se her på min hjemmeside), er det at tale med dyrene én ud af flere måder, hvor jeg kan arbejde med energi via mit virke som medie.  For mig er det, forstå mig ret, underordnet om det er dyr eller mennesker, som jeg kommunikerer med, når jeg arbejder som medie – jeg samarbejder altid med Universet og arbejder altid ud fra det højeste bedste -  vi kommer alle sammen ud af det samme og er et med hinanden.

Kontakt mig her for en snak eller booking

Lidt om min baggrund med dyr

Som barn var jeg altid omgivet af dyr som katte, marsvin, får, kaniner, fisk, fugle, skildpadder med mere. Som voksen fik jeg min egen hund , som var, og er, mit et og alt gennem 13 år. Jeg har altid haft dyr i mit liv og har det stadig og kan ikke undvære dem.  Jeg har altid passet mine dyr med et meget stort hjerte og omsorg og sat dem i første række. Nok ikke alle har kunnet forstå mig, men i dag ved jeg, hvorfor jeg har haft det med dyr, som jeg har - og stadig har - og det er nok for mig. Det meste af mit liv har jeg dog ikke været bevidst om, hvilken sjæle-energi der var mellem dyrene og mig. Jeg kunne ”bare” mærke, at jeg havde det rigtig godt blandt dyrene og havde en helt naturlig kontakt til dem på et dybere plan end jeg vidste.

Mit hjerte og sjæl banker for dyr og via telepati har jeg fundet min måde at kunne hjælpe dyr på i deres liv sammen med mennesker. Min nære kontakt til dyr har, som sagt, været ganske naturlig for mig, så naturlig, at jeg ikke var klar over, at jeg havde en særlig forbindelse til dem. Det fandt jeg vel nok først rigtig ud af da jeg var på kursus i dyrekommunikation, hvor det gik op for mig, at jeg rent faktisk (allerede) kunne kommunikere med dyr. Det gav mig mere mod og troen på, at det jeg fornemmede var rigtigt. Siden gik jeg mere over på den spirituelle sti og er blandt andet uddannet Clairvoyant Medie Healer og det var for alvor her jeg blev bevidst om og fik trænet mine evner som medie. Dette var en stor lettelse for mig og rigtig mange ting fra mit liv gav lige pludselig mening. Mange ting faldt på plads, mens nye spørgsmål opstod. At jeg har denne gave med mig, giver mening for mig, da jeg rigtig gerne vil hjælpe og gøre en forskel for de dyr og deres ejer, som jeg får mulighed for. Det ligger mig dybt på sinde at kunne gøre en forskel her.

 

Priser

Kontakt mig her for en snak eller booking

Vesterhavet 2020

Kontakt mig gerne hvis du vil vide mere 

Skriv til mig på mail anja@snowvic.dk