Spirituel Feng Shui til familier, børn og unge

Hjemmets betydning for os

Vores hjem er vores base og trygge fundament i livet. Det er her vi finder ro og fred og samler energi til at gå ud i verden og gøre det vi gør.

Hjemmet og de ting vi har i vores hjem er vigtige for os, både som individ og familie. Vi omgiver os med vores ting mange timer dagligt, på månedsbasis og på årsbasis. Så vores omgivelser har stor betydning og indflydelse på os.

Når vi ved, at vi påvirkes af alt, hvad vi har indenfor hjemmets vægge, er det netop her vi kan gøre den helt store forskel. Det handler først om at blive bevidste om hvilke ting vi har, dernæst hvordan vores ting påvirker os og til sidst, hvad vi så kan gøre, for at optimere vores omgivelser bedst muligt. For alle i familien.

8
Family Harmoni2
33371e6f 9990 434c 89fd 274bd7af6b31
Feng Shui Hjerterum Indretning

Flere personligheder i harmoni under samme tag

At bo flere sammen under samme tag indebærer også forskellige og unikke personligheder og dermed behov. Samtidig er der også et brug for noget fælles og at der skabes en samhørighed blandt alle familiemedlemmer.

Alt i alt er det meget væsentligt at skabe et hjem, der føles harmonisk for alle, hvor der både er plads til den enkelte, men også, at alle har en følelse af sammenhold og tryghed i at bo og være sammen som familie. Det er af denne grund, en virkelig vigtig ting, at forholde sig til, når man bor sammen som familie til fordel for alles trivsel og kærlighed til hinanden. Derfor ligger det mig også meget på sinde at skrive dette indlæg om spirituel Feng Shui for familien.

Plads til den enkelte i familiens bolig

Familien, i dag, kan bestå af mange eller få personer og familien kan være sammensat af flere personer fra forskellige miljøer – sammenbragte familier.

Uanset sammensætning, er det vigtigt, at hvert individ respekteres i hjemmet, så alle føler, at det er deres hjem og samtidig en unik samhørighed, hvor man kan finde ro, tryghed, kærlighed og balance og meget andet naturligvis.

I praksis, i hjemmet, er det for eksempel vigtigt, at alle har deres egen plads eller rum. Forstået således, at alle har enten deres eget værelse eller et sted i hjemmet, hvor den enkelte har mulighed for at have sine egne personlige ting.

Et værelse giver flere muligheder for at have et ”særligt sted”, hvor man kan være sig selv, den man er og lade op i de omgivelser, der passer til en. Det kan også være, at der er en god krog et sted i stuen, i et fælles rum, på en repos eller andre lignende steder, hvor der kan blive plads til en god stol, et lille bord, nogle billeder eller en hylde til diverse ting. Der skal ikke megen plads, eller mange ting, til for at skabe en stemning og et harmonisk miljø til gavn for den enkelte. Alt er bedre end ingenting. Det er vigtigt, at dette personlige sted respekteres fra de øvrige ”husmedlemmer”, at man har sit eget personlige rum, hvor man ikke blander sig i hinandens ting.

Jeg kan hjælpe jer med at komme i dybden med at få udtrykt og skabt det unikke for jer hver især i hjemmets indretning.

3b0aace3 4695 4745 A0b8 Fee45fa136c7
1600px COLOURBOX17660271
Børn Hygge Ro
5

Plads til fælles rum i familiens bolig

Lige så vigtigt som det er at skabe sit eget personlige rum, hvor man kan være sig selv, er det også meget relevant at se på, hvad der så skaber en fælles stemning og samhørighed. At familien og hjemmet bliver basen for livet, der leves af jer alle.

Der er flere måder at skabe denne stemning på i hjemmet. Et par eksempler på dette i praksis kan være at have en hyggekrog, hvor der er plads til alle på en gang, at indrette stuen efter den familie man virkelig er, og ikke efter gæster eller den man var engang. Det kan også være køkkenet eller køkken-alrummet, der indrettes unikt til at passe til den enkelte familie. Det kan også være et hobbyrum, et ekstra rum man har i huset og som måske blot bruges til opbevaring eller badeværelset, der rummer og giver plads til familien som en samlet flok. Kun fantasien sætter grænser her. Se på jeres bolig og find ud af hvad, der kan lade sig gøre. Vid at det er vigtigt at give plads til denne fælleshed i netop jeres familie for at styrke jer som familie.

Udover selv rummet – den fysiske plads, kan alle være med til at indrette det fælles sted. Det kan være farverne eller at man hver i sær vælger en pude man godt kan lide. Det kan også være jeres pynteting, der har særlig betydning for alle, måske fra en ferie eller andet og man kan hænge billeder op af hele familien samlet eller finde udklip og tekst i magasiner med videre og sætte det sammen til en familiecollage. Dette kan også udvikles videre til et fælles familie visionboard. Igen er der mange muligheder for at skabe lige nøjagtig det, som kendetegner jer som familie og det som I ønsker for fremtiden.

Farver, materialer og symbolik i familiens bolig

Dernæst er det af stor betydning, at, se på hvilke farver og materialer, der anvendes i indretning af det fælles familiested. Det afhænger af den stemning, som I ønsker at skabe og som I har behov for i jeres hjem. Symbolik er af stor betydning.

Det skal føles rart og godt for alle og alle har en stemme. En mulighed er også, at fællesrummene uddelegeres til forskellige familiemedlemmer, som så skal komme med input til, hvad de kunne tænke sig i det enkelte rum og at det så tages beslutning om i fællesskab.

Dette fælles opholdssted kan faktisk blive et lille projekt, som giver nye indsigter og sammentømrer jer, som familie, endnu mere. Igen er det vigtigt, at respektere hinandens synspunkter, for her vil det handle om, at der indgås nogle kompromisser. Samtidig handler jeres input netop om at skabe den familie, som I er og ønsker at værne om i fremtiden. Det er en form for sammenholdsopgave, hvis formål er at skabe rammer for mange gode stunder og minder sammen fremadrettet.

5
1
1
2

Plads til alle i familiens bolig

En ting der også er vigtigt ved indretning til en familie er, at alle som nævnt får plads, men også at et enkelt familiemedlem ikke får 90% af pladsen i boligen og de resterende 10% så skal deles ud på de øvrige familiemedlemmer. Der bør være en god balance i fordelingen af pladsen i huset.

Hvordan kan I som familie nå videre med jeres boligindretning

Jeg kan guide jer individuelt og som familie og se tingene ude fra, og komme med input omkring nogle forhold, som I måske ikke selv er opmærksomme på endnu. Jeg kan vejlede med indretning, farver, former, materialevalg, symbolik og alt det andet, der findes mellem linjerne og spørge ind til den enkelte samt jer som familie. Ad denne vej kan I alle blive mere bevidste og opmærksomme på de dybere ting, der er væsentligt at vide, for at skabe det mest harmoniske hjem for jer alle.

Det er mit ønske at bringe jer brugbar og konkret inspiration, så I sammen finder frem til det, som fungerer bedst muligt for jer og som I har behov for, for at trives optimalt på jeres individuelle og fælles livsrejse.

Feng Shui Indretning Og Plantegning
Family Harmoni2
33371e6f 9990 434c 89fd 274bd7af6b31
Feng Shui Børn Relationer

Spirituel Feng Shui til børn & unge

Vil du gerne have indflydelse på dit barns udvikling og trivsel gennem indretning af børne- eller ungdomsværelset?

Der er så mange gode muligheder for dette. Det er nemlig langt fra ligegyldigt, hvordan vi indretter værelserne til vores børn. Farver og symbolik samt placering af møbler og materialebrug på børneværelset har stor betydning for dit barn. Ligeledes kan placeringen af børneværelset i hjemmet have stor indflydelse på dit barn. Er der derfor flere muligheder med hensyn til valg af børneværelsets fysiske placering, kan det være meget givende, at se på, hvilke kompasretninger de enkelte værelser ligger i og dernæst finde ud af, hvilken kompasretning, der er bedst for dit barn.

Som vi allerede ved, bør vores børn behandles forskelligt ud fra deres personlighed. Er der derfor flere børn i hjemmet, kan det være en god idé at se på, hvilket barn der trives bedst på hvilket værelse – set i forhold til kompasretning, form med videre. Ligeledes er det en god idé at indrette det enkelte børneværelse efter barnets personlighed og dermed behov. Indenfor spirituel Feng Shui vil det være godt for dit barn, at se på, hvilke interesser barnet har for at fremme disse på værelset, men også at se på hvilke farver, symbolik og materialevalg dit barn vil trives med. Hvad har dit barn brug for i sit liv, når det opholder sig i hjemmet og på dets egen personlige værelse?

Har dit barnet eventuelle udfordringer, kan det ligeledes være meget støttende og at se på indretningen af dit barns værelse. Det er muligt at indrette et børneværelse, så det støtter op om og nærer barnet på bedste vis, så derfor er indretningen af virkelig stor betydning.

Et nyfødt barn har behov for tryghed, omsorg og kærlighed og naturligvis meget andet. Ser vi på indretningen af barnets værelse i de første år, vil dæmpede dusede farver, bløde tekstiler, bløde buede former, (ingen skarpe kanter) og møbler i naturmaterialer være at foretrække. Naturmaterialer udsender den mest sunde, ægte, rolige samt harmoniske energi, og barnet vil foretrække dette frem for syntetiske materialer som f.eks. kunststof og plastik uanset om vi taler legetøj, tæpper og puder, tøj, sengetøj med mere.

Det er samtidig vigtigt, at se på den symbolik, som vi omgiver det nyfødte barn med. Budskabet er her at tænke på, at symbolikken blandt andet bør være glæde, sjov og legende, kreativitet, let og ufarlig, social, hyggelig og trygt, naturlig, symbolik netop for børn samt udsende en god og harmonisk energi. De første år af barnets liv, er det os som de voksne, der på barnets vegne, må vælge, hvad der er bedst for vores barn ud fra dets personlighed og med en bevidsthed om, at det stadig er et lille menneske som i aller højeste grad påvirkes af sine omgivelser. Vi må sørge for, at barnets omgivelser er så positive, trygge, kærlige og omsorgsfulde som mulige.

Det unge menneske

Når barnet bliver ældre og hos unge, er barnets medindflydelse vigtigt. Det er barnets værelse og dets private rum. Barnet ved ofte intuitivt, hvad det har behov for, men har også brug for inspiration og gennem snak med barnet kan man i fællesskab finde frem til, hvad der er bedst for barnet at have på sit værelse. Mulighed for kreativ udfoldelse vil dog altid være at prioritere på et børne- og ungeværelse, da det kreative aspekt til enhver tid vil være gavnligt for børn i alle aldre.

At vi som de voksne er bevidste om, hvad der er på barnets værelse af møbler, ting, tøj, sengetøj, opbevaringsmuligheder og meget andet, kan vi formidle de positive budskaber videre til barnet eller den unge. Man kan se på om værelsets indretning overordnet støtter op om barnet på en positiv måde eller om de eventuelle udfordringer barnet eller den unge måtte have, gengiver sig i den symbolik samt materialevalg med videre indretningen rummer.

Plantegning Indretning Blå Farver
Snow
Feng Shui Oprydning SnowVic
16

Oprydning med spirituel Feng Shui

Til sidst i denne introduktion vil jeg inspirere til, at oprydning på børneværelset er mindst lige så vigtig som indretningen heraf. Det vil gavne barnet at lære, hvordan man rydder op (nogle har aldrig lært det) samtidig med, at et værelse der er harmonisk og ryddet op, sender god energi til barnet og stimulerer det til udvikling og leg i mange sjove og dejlige timer.

Oprydning går forud for harmonisk Feng Shui indretning, da rod hindrer den gode energi som Feng Shui skaber. Oprydning forstået således, at der naturligvis skal være plads til leg og udfoldelse, da det netop er børneværelset, hvor barnet skal kunne udfolde sig med plads til leg og kreativitet. Det er blot vigtigt, at alle tingene har en fast plads så, at når legen er forbi, at der rent faktisk er en reel mulighed for at få ryddet op igen. Er der rent fysisk ikke plads til tingene, er det vanskeligt at holde orden. Her kan det handle om at sortere, give videre, gemme lidt væk og skabe andre muligheder.

Jeg vil så gerne inspirere og guide jer

Mit store ønske som Spirituel Feng Shui konsulent er at skabe de mest optimale og nærende rammer for det enkelte barn som overhovedet muligt. Ovenstående er blot en kort omtale af vigtigheden af indretningen af børne- og ungeværelser i dag. Der er så meget godt at komme efter i indretningen af sit barns værelse og jeg vil gå i dybden med dette ved en Spirituel Feng Shui konsultation.

Jeg både lytter til - og ser barnet samtidig med, at jeg hører den voksne. Det handler om at skabe de mest harmoniske fysiske rammer for dit barn og jeg vil rigtig gerne inspirere til dette og komme med konkrete forslag.

Indretning handler ikke kun om dyre løsninger. Der findes mange forskellige muligheder inden da. Det kan jeg guide dig i. Der er også muligheder uanset om man har lidt eller meget plads. Barnet er i centrum.

Du er altid velkommen til at kontakte mig uforpligtende for at høre, hvordan jeg kan hjælpe dit barn og dig bedst muligt med indretning af børneværelset.  Det ville være mig en stor glæde.

De bedste ønsker for familiens, børnenes og de unges fremtid

Anja

En Verden Af Muligheder Feng Shui
Feng Shui Farver SnowVic
Vesterhavet 2020

Vil du vide mere?

Så er du meget velkommen til at kontakte mig

Tlf.: 61 28 98 12 (ring eller sms)
E-mail: anja@snowvic.dk.