Mere om Spirituel Feng Shui 

Hvad er Feng Shui

Feng Shui handler om at leve i harmoni med sine omgivelser ved at skabe god energi, Chi, gennem indretning.

Feng Shui er en måde at indrette dit hjem på. Det handler om din helt personlige indretning som passer til dig, den du er og dine personlige mål, ønsker og drømme for livet. Det handler ikke om mode.

Feng Shui stammer fra Kina og er flere tusind år gammel. Feng Shui udtales som ”Fång Schwwææj” og betyder vind (bevægelse) og vand (livsenergi). Feng Shui fortæller om livsenergiens bevægelser gennem hele universet. Indenfor Feng Shui betegnes denne gode livsenergi som qi (Chi).

Vind og vand er begge naturens egne energier og samarbejder for at skabe harmoni og balance i universet ud fra Yin og Yang. Naturen regulerer sig selv og forsøger hele tiden at opretholde balancen gennem Yin og Yang.

Yin og Yang symboliserer, at alting er i en konstant bevægelse og forandring. Dette tager Feng Shui udgangspunkt i. Feng Shui er opbygget omkring Yin og Yang og er en kompleks videreudvikling heraf. Ønsker man at gå dybere ind i dette, vil man opdage at Feng Shui er en yderst omfattende ”teoretisk filosofi” fra gammel kinesisk tid, som beskrives i bogen I Ching Læs mere her om hvad bogen I Ching er.

Feng Shui er bygget op over Bagua (læs mere nedenfor) der, når den bliver indtegnet korrekt på en given plantegning, konkret viser alle livsområders placering i en given bygning. Det betyder, at du kan indrette dig bevidst i forhold til bestemte områder i dit liv, som for eksempel job, relationer, økonomi, familie, kommunikation, børn, sundhed, spiritualitet og livsrejse og meget meget mere.

Gennem hensyntagen til energistrømme samt fysiske placeringer og sammensætningen af møbler, farver, materialer, former og symbolik kan man indrette rum og bygninger, uanset størrelse, således, at disse støtter op om den energi, de behov, ønsker og mål man måtte have for livet og dermed kan visualiseres og manifesteres. Mindre god energi kan erstattes af harmonisk energi og skabe netop det miljø, der ønskes for en optimal trivsel på alle fronter.

Feng Shui praktiseres både i indretningen af enkelte rum, hele bygninger samt ude i landskabet. Det vil sige, at Feng Shui kan anvendes overalt inden - og udendøre.

Feng Shui er en personlig måde at arbejde med sit hjem og dermed sig selv på og bør ses som ét muligt værktøj ud af flere, der kan hjælpe dig til at få det liv du drømmer om. Jo mere energi du lægger i din indretning med Feng Shui, jo større resultater vil du få ud af det. Du vil også opleve at Feng Shui er en uendelig og kontinuerlig proces, da livet konstant er i forandring og bevægelse, hvorfor din indretning også vil skulle tilpasses dit liv og den udvikling du gennemgår. Det er blot et tegn på at du har flyttet og udviklet dig siden sidst og at det nu igen er tid til at tilpasse din indretning efter dine nye mål eller støtte op om din eksisterende situation. Feng Shui tager netop sit udgangspunkt i Yin og Yang der altid er i bevægelse og som udgør centrum i Bagua.

 

Feng Shui Symbols2
6
Fredsduer spirituel
Øjet I Universet SnowVic

Hvad er Spirituel Feng Shui

Spirituel Feng Shui er en dybere måde at arbejde med Feng Shui og din sjæl på

At arbejde med Feng Shui spirituelt forstås af nogle som at arbejde dybt med Baguaen i sin opridenlige opbygning med blandt andet Yin, Yang, hexagrammer og trigrammer. Nogle mener, at hexagrammerne i Baguaen indeholder hele Universets visdom og at mennesket ved at arbejde med heaxagrammer og tyde disse, kan få andel i denne visdom og der igennem opnå vejledning fra Universet til at levet livet. Du kan læse lidt mere om Bagua og dens opbygning her

Det har fra starten været helt naturligt for mig at arbejde med Feng Shui spirituelt. Jeg har en dybtgående interesse for Feng Shui, noget som jeg måske ikke engang selv kan forklare helt, det kommer bare til mig og føles let, sagt med stor respekt.

Jeg kombinerer mange ting på én gang, når jeg arbejder, men for mig er det på en naturlig og let, sjov og kreativ måde. Det er sådan, det falder mig naturligt at arbejde på og hjælpe andre bedst muligt og jeg elsker det. Jeg er i flow og fuldstændig tro mod den eller de personer jeg arbejder med og fyldt med en dyb respekt, ydmyghed og kærlighed til at give det aller bedste jeg overhovedet kan i samarbejde med Universet.

Jeg har en spirituel tilgang til Feng Shui og evner hvor jeg kombinerer forskellige spirituelle redskaber, viden og erfaringer. Jeg kombinerer Feng Shui med en kontakt til Universet, klarsyn, intuition og pendulering med mere. Du kan trække kort undervejs hvis du ønsker det. Healing kan nogle gange foregå som en naturlig del af konsultationen gennem den proces, du befinder dig i undervejs.

Jeg arbejder på et dybt og personligt og dermed unikt plan med dybdegående spørgsmål, som naturligvis kun kan udføres med din accept. At arbejde på et dybt plan betyder, at du får en meget mere dybdegående indretning af dit hjem, som passer til dig og din sjæl og som derved kan støtte dig endnu mere præcist fremadrettet.

Du bestemmer selv hvor meget i dybden du vil gå og jeg har tavshedspligt. Det hele tager udgangspunkt i dig og det er dig, der bestemmer undervejs. Jeg stiller spørgsmål for at få det bedste frem til dig med hjælp og guidning fra Universet.

Du vil ofte nå til en større bevidsthed efter sådan en konsultation og blive klar på, hvorfor dit hjem er, som det er og hvordan dit hjem påvirker dig. Du vil have fået inspiration til fornyelse af dit hjem ud fra den person og sjæl du er. Du vil vide hvor, i hvilke livsområder, det er vigtigst at sætte ind (arbejde med) i dit hjem og hvordan du konkret kan styrke dig selv indenfor de aktuelle livsområder, som du har ønsket fokus på.

Du vil vide, hvordan du former dit hjem efter at opnå det liv, som du drømmer om, så drømmene kan blive til virkelighed. At arbejde med spirituel Feng Shui er en måde at visualisere på i praksis og manifestere det liv du drømmer om.

Jeg hjælper og guider dig på vej.

 

 

Bagua & kompasmetoden

Kompasmetoden

De 8 livsområder & centrum
Feng Shui er bygget op omkring et meget komplekst system, der på kinesisk kaldes en Bagua, der betyder De 8 trigrammer. Det er denne Bagua man arbejder ud fra i Feng Shui.

Bagua´en kan vise, hvor de enkelte livsområder ligger i en given bygning, når denne ligges korrekt ned over en given plantegning.

Bagua, som den vises her til højre for teksten, er designet specifikt til SnowVic og der er copyright herpå. Tekstindhold og opstilling er som foreskrevet i Feng Shui kompasmetoden.

Meget kort fortalt er Bagua´en opbygget om De 8 trigrammer (8 figurer med 3 linjer i hver, der symboliserer yin eller yang) samt heksagrammer der dannes ud fra trigrammerne. Heksagrammerne kan kombineres på flere tusinde måder, men ikke uendeligt. Tilsammen udgør disse en fuldendt helhed af kombinationer af Yin og Yang og de 8 trigrammer beskriver hver forskellige almenmenneskelige livssituationer.

Centrum af Bagua´en betegnes som den 9. energi og Yin Yang (balancepunktet), men er ikke forbundet med et trigram. Centrum er den største kraft, hvorfra de øvrige livsområder balanceres ud fra. Det er disse 8 livssituationer og centrum (Yin Yang) som Bagua´en viser.

Lægges Bagua´en derfor ned over en given plantegning, vil man kunne se, hvor de enkelte livssituationer, eller livsområder, befinder sig i boligen/bygningen. Når disse livsområder kendes, kan en målrettet indretning begynde, med udgangspunkt i de konkrete ønsker for fremtiden. I selve indretningen anvendes De 5 elementer.

Bauga
2
Sol
2

De 5 elementer vand, træ, ild, jord og metal

Naturens livgivende energier
Universets positive energi, Chi, bringes ind i indretningen ved hjælp af naturens 5 elementer, som er vand, træ, ild, jord og metal. De 5 elementer bruges i et særligt sammenspil med hinanden og kombineres på forskellig vis i selve indretningen. Dermed skabes den positive og livgivende energi, Chi, der kan flyde frit gennem vores omgivelser og nære os på bedste vis.

Befinder vi os ude i naturen, tilføres vi automatisk denne livgivende og gode energi, men når vi opholder os inden døre, bliver vi afskåret fra en stor del af naturens energi.

Med Feng Shui indretning kan du bringe noget af naturen indenfor og dermed skabe god energi. Vi kan godt mærke, når vi er omgivet af god energi – det er vi som regel ikke i tvivl om. Feng Shui indretning skaber god energi - energien ændrer sig, når man ændrer på indretningen.

Ryd op med Feng Shui

At rydde op med Feng Shui betyder, at du rydder op bevidst og sætter en personlig udviklingsproces i gang. Du åbner op for utallige muligheder i dit liv.

Bliv bevidst om hvilke livsområder du roder i og sæt ind på det

Ved at få lagt en Bagua på din plantegning for dit hjem eller for eksempel sommerhus, kan du blive bevidst om og helt specifikt se, i hvilke områder af dit liv, som du roder. Der vil oftest være en klar sammenhæng mellem de områder, du har udfordringer i, i dit liv og de områder, hvor der er rod i dit hjem. Det vil være en ”øjenåbner” at blive bevidst om, hvor dit rod befinder sig i dit hjem og dermed i dit liv. Det bliver klart for dig, hvor du roder i dit liv og giver bevidsthed på og motivation for at få ryddet op. Det bliver helt konkret en måde, hvorpå du målrettet kan hjælpe dig selv.

Jeg kan indtegne Bagua på din plantegning så du får et godt overblik

Jeg tilbyder at indtegne en Bagua på din plantegning uden konsultation for dig, som gerne selv vil i gang, men ikke kan tegne Bagua ind på plantegningen. Få et uundværligt redskab nu ved at bestille en Bagua indtegning på din plantegning. Jeg indtegner Bagua efter kompasmetoden. Kompasmetoden betyder, at jeg arbejder med Feng Shui ud fra Universets 8 kompasretninger og dermed tager udgangspunkt i Universets naturlige energi. Hver af de 8 kompasretninger har hver sin energi.

Oprydning og Feng Shui hænger sammen

Du kan opnå store og mange positive forandringer gennem bevidst oprydning med Feng Shui. Det er faktisk muligt at åbne nye døre i din fremtid ved hjælp af bevidst og målrettet oprydning.
Ønsker du at indrette dit hjem med Feng Shui, er det essentielt, at der er ryddet op først. Oprydning er første skridt på vejen til et harmonisk hjem. Oprydning og Feng Shui hænger uløseligt sammen, da den gode energi Feng Shui skaber, kun kan flyde frit, hvis der er ryddet op. Så for at få et vellykket resultat med Feng Shui, bør der være foretaget en grundig oprydning først. Det er kun en fordel, da oprydning i sig selv bringer rigtig meget godt med sig. Se derfor oprydning som en konkret måde at gøre dit liv nemmere på og åbne op for nye muligheder på.

 

 

4
Fredsduer spirituel

Hvem kan Feng Shui hjælpe

Feng Shui er for alle. Både private personer, virksomheder som det offentlige.

Hvor kan Feng Shui anvendes:

I eksisterende boliger og bygninger
Ved ombygninger
Ved nybyggeri som f.eks. bolig, sommerhus eller virksomhedsdomicil
Ved salg af hus, virksomhed, sommerhus mm.
I et enkelt rum, en hel bygning eller over et større areal (grunde og bygninger)
Overalt inden døre og uden døre (haver, parker, områder foran bygninger)
Feng Shui praktiseres på samme vis, uanset om det er for private personer, virksomheder eller det offentlige. Forskellen ligger i at målrette og tilpasse Feng Shui til den enkelte eller virksomheden eller det offentlige.

Det betyder, at Feng Shui altid tager udgangspunkt i netop dit hjem, din virksomhed eller den specifikke offentlige institution, så det bliver dine eller jeres ønsker for fremtiden, der er i fokus ved indretningen.

Vores omgivelser påvirker os
Alt hvad vi omgiver os med, påvirker os i en eller anden grad og din underbevidsthed styrer langt mere end din bevidsthed. Dette er væsentligt i Feng Shui tankegangen. Med symboler, former, farver og materialer kan du støtte op om din (under)bevidsthed således, at du forstærker din underbevidsthed og det, som du ønsker for fremtiden. Feng Shui indretning er derfor individuelt.

Generelle Feng Shui råd skal man være opmærksomme på, da de ikke nødvendigvis er de rigtige for dig. Feng Shui indretning tilpasses netop dig og dine omgivelser. Det der virker for den ene, virker ikke nødvendigvis for den anden. Derfor er det vigtigt at få en professionel Feng Shui konsulent ud, der også arbejder intuitivt og kan praktisere Feng Shui korrekt.

Family Harmoni2
Feng Shui Business Office SnowVic
Vesterhavet 2020

Kontakt mig gerne for en snak

Tlf.: 61 28 98 12 (ring eller sms)
E-mail: anja@snowvic.dk.