Orakelkort. Kanaliseret budskab. Tid for transformation

Intuitiv læsning af Orakelkort fra Spirit of the Animals

Kære skønne sjæl. Hjertelig velkommen

I dag vil jeg se, hvad der kommer til mig, og som jeg kan skrive ned, når jeg trækker et af mine Orakelkort og læser dette kanaliseret. Jeg åbner dermed op for Universet og lader ordene flyde, som de kommer til mig.

Da jeg trak et kort, kom der straks nedenstående ord til mig, som jeg har valgt at skrive ned og give videre ud til dig, der måtte komme forbi ad denne vej og læse med. Jeg har kun redigeret for korrektur efterfølgende og ikke indholdet, da det er dette indhold, som Universet gerne vil viderebringe.

I dag har jeg trukket kortet Frog – Prosperity fra Orakelkort sættet Spirit of the Animals. Jeg elsker dyr langt af hele mit hjerte, så selvfølgelig har jeg dette smukke kort sæt.  

Orakelkort Spirit of the Animals

Dette smukke Orakelkort fra Spirit of the Animals er trukket til kanaliseret læsning i dag. Frog – Prosperity.

Nedenstående er, hvad jeg fik kanaliseret, da jeg kiggede på ovenstående Orakelkort

Tid til transformation for at opnå en større bevidsthed

Tiden er til at foretage forandringer. Vi er i en transformations tid, hvor alting ligesom bliver kastet op i luften for at kunne jongleres anderledes end hidtil. Der er mange muligheder for at gøre nogle nye ting eller muligheder for at gøre ting anderledes end hidtil. Det er både på overordnet planet plan, men også på individ og sjæleplan. Tiden er til at give slip på gamle normer og overbevisninger, så vi kan føle os frie til at følge vores sjæls kald. Vi er alle frie sjæle, der har ret til at gøre, hvad der er bedst for os i kærlighedens navn.

Glæde og opløftet kommer ind i billedet, som værende en følelse, der kommer til at fylde meget mere end hidtil. Der kommer en masse glade unge mennesker og en meget høj og fantastisk energi. Hvad er det, der skaber glæde? At, få fokus væk fra det materielle for i stedet at fokusere på mennesker og samvær. At, være sammen om at være sammen på naturlig og autentisk vis. At, gå samlet i flok i forhold til at kæmpe for det vi har kært, som for eksempel at passe på vores planet og at bringe kærlighed, glæde og lys videre. At hjælpe hinanden og dele lys. At, have fokus på alt det, der gør os godt. At, dyrke nærværet, samværet og sammenhold i stedet for at skynde til isolation og det enkelte individ. Vi har brug for hinanden, medfølelsen og omsorgen.

Det er tid til forandring og til at se, hvilken vej, kloden er på vej hen ad lige nu. Det er tid til at standse op og se, hvad det er vi er, som vi er i gang med at skabe nu og dermed i vores fremtid. Dette for, at vi kan ændre denne nuværende udvikling – for at vi kan ændre kurs og hoppe væk fra denne udvikling og hen til det bedre for os alle. Naturen og dyrelivet skal trives og vokse, det skal værnes om med respekt og ydmyghed.

De bløde værdier som omsorg, at tage sig af, nære, gøre godt, hjælpe, spire og gro, kærlighed og hensyntagen vil vinde frem. Alt sammen handlende om næstekærlighed og kærlighed til sig selv, naturen og dyrene. At lade de højere vibrationer lyse og løfte planeten videre og væk fra den vej, vi er på vej ud af nu, hvor naturen og dyr lider under vores materialistiske verden.  Have fokus på vores klima, hvis planeten og vores dyreliv skal bestå.  Det er alt sammen på et større globalt plan. Vi skal stå sammen om at skabe en bedre planet for vores børn og kommende generationer. Vi skal tænke over vores forbrug og dyrke genbruget på flere plan og måder. Kigge på de indre værdier, som bringer den virkelige glæde i stedet for de ydre faktorer, som skaber afstand, isolation og mistrivsel.

Samvær, nærvær, omsorg og glæde

Transformation hos den enkelte sjæl for at løfte klodens vibrationsniveau

På det personlige og unikke plan ses stadig en tid med en masse transformation. Tid til at gøre op med fortiden og tænke i nye og bedre baner for dig selv. Tid til at reflektere over, hvor du står og om det er der, hvor du ønsker at stå. Hvad vil du gerne?

Tid til at bryde fri af rammerne og udvide dine vinger og løfte dit hjerte. Hvad gør dig glad? Hvad tiltrækkes du af? Hvilken energi tiltrækkes du af og har brug for? Det være sig indenfor fritid, job, relationer, sundhed og alle områder i dit liv. Det er nu, der er mulighed for at gøre tingene anderledes og at være modig, for du vil modtage støtte hertil fra Universet.

Gå ind i denne nye dag og tid med glæde og fuld af forventning til, at alt muligt godt vil ske, hvis du bryder fri. Du kan skabe din egen lykke, som atter vil sende gode vibrationer ud i verden og spredes som ringe i vandet. Din glæde er også andres glæde. Start med dig selv – det vil videresende gode vibrationer og energi ud til andre. Følg dit hjerte og så vil overflod, kærlighed og glæde komme til dig. Hop som frøen, til et glad og godt sted for dig, at være – du vælger din retning.

Gør noget anderledes og godt. Slip alt gammelt og kig fremad. Start på en frisk. Du er her i nuet, hvor du er fri til at gøre, hvad du vil – ellers har du mulighed for at du gøre dig fri, så du kan gøre, hvad der er godt for dig. Træd ud af sumpen og hop videre. Kig dig omkring. Forandringernes tid er nu og det er altid til det gode. Hav fokus på kærligheden og tilliden til processen. Du er støttet af Universet, altid, og de er her for dig hele tiden. Ræk ud og inviter dem indenfor i dit liv og de vil med glæde hjælpe dig. Alt er godt i en perfekt orden.

Transformation giver mulighed for at gå nye og bedre veje

Der bliver sluppet på noget gammelt for at noget nyt kan komme til i en tid for transformation. Du er en del af denne proces, der rykker mod nye højder. Der kommer til at ske et løft i energien og vibrationerne. Timingen er perfekt til at give slip og gøre, hvad du virkelig ønsker. Der er håb og glæde til stede. Hav modet til at være dig selv. Der er optimisme og tro og håb. Universets kærlighed og lyset er til stede for os og omgiver os, som en kærlig kappe af guld. Der er lys i øjnene og forventning om bedre tider. En stor og positiv transformation, hvor de unge vinder frem med deres enorme kærlighed til vores planet. Det er tid til de kærlige tiltag.

Planetens transformation er gået i gang og den ophøjes til en højere vibration. Mennesker kigger frem igen fra mørket og ind i lyset – nye muligheder bliver givet, som vil vække lykke og fremgang. Hav tillid til transformation til det bedre og højere. Det er altid godt og ganske sikkert. Du er i sikkerhed, selvom grundlaget kan ryste lidt. Du er i gang med en positiv transformering og vil komme forandret, visere og styrket ud på den anden side. Der vil komme nye indsigter til dig og muligheder vil opstå.

Ovenstående var det, der kom til mig, mens jeg læste ovennævnte Orakelkort intuitivt.

Orakelkortets uddybende tekst i tilhørende Orakelkort bog

Til kortet hører også en uddybende tekst, der står skrevet i den tilhørende Orakelkort bog. Dette indhold har jeg formuleret på dansk, men det er ikke direkte oversat.

Ord der er tilknyttet til frøens ånd: lykke, fremgang, velstand, fertilitet, overflod, transformation, tilpasningsdygtig, regnmager, rense, opstandelse, forandring, nattens magi.

Frøfolk er komfortable med forandring og vil gerne forandre sig til det bedre. På grund af de mange æg, som frøen lægger, er de forbundet med fertilitet og fremgang. Mange mennesker har frøer stående ude foran deres hoveddør, som tegn på lykke og fremgang og måske en kommende baby i huset. Der er også fortællingen om kærlighed, der forvandlede frøen til en prins. Frøen er også et fantastisk symbol for alle, der har følt sig anderledes eller udenfor, fordi den lover, at vi en dag vil forvandle vores egen følelse af uværdig hed til skønhed og til at elske os selv.

Som et frømenneske vil du altid være tiltrukket af vandet.  Husk at rense dig med et salt- eller mudderbad, ind imellem og når du har behov herfor og glem ikke at slappe af. Ophober spændinger og bekymringer sig, så lad dem gå -find en ny liljepude, vej, og kald på den fornyende og forfriskende regn. Det magiske ved frømennesker er deres evne til tilpasning og, at de giver sig selv lov til at hoppe videre fra en ikke god situation til en, der er langt lykkeligere for dem. Frøen åbner døren for fremgang og overflod. Kald på frøens magi og lad den lede dig til et bedre og lysere liv.

På Orakelkortet står også modsætningen som kan bruges til refleksion, hvis du har bevæget sig væk fra frøens energi og ånd. Dette giver dig oplysning og mulighed for at handle i overensstemmelse med frøen, så du igen kan skabe balance.

Har du mistet fokus ved at hoppe for meget rundt?

Sidder du fast i andres sump af negativitet?

Føler du, at du sidder i sumpen og er svampet til, så lad frøens energi rense og forny dig

Hop væk fra negativitet   

 

Positive vibrationer og forandringer venter forude

Dette var alt fra Orakelkortet Frog – Prosperity for denne gang.

Jeg synes dette Orakelkort siger så meget om dét, som verden og os selv på individ plan står i lige nu. Jeg vil lytte til frøens intention og følg dens energi. Det er et kort, jeg virkelig selv kan forholde mig til og som giver mig stof til eftertanke, men også refleksion, over noget jeg allerede godt ved, men ikke har gjort nok ved, selvom jeg inderst inde godt ved, at det er det, jeg har mulighed for nu. Jeg kan sagtens spejle mig i dette kort og er taknemmelig over, at Universet belyser det for mig endnu engang.

Appellerer dette Orakelkort til dig? Hvilke refleksioner sætter det gang i? Hvordan kan du bruge dette Orakelkort til at komme bedst muligt videre i ilt liv i forhold til hvor du står lige nu? Er der noget genkendelighed i det?

Det var det, jeg havde omkring dette fantastiske skønne Frog – Prosperity Orakelkort i dag. Se al den magiske viden, vi har med os og har i vores hjerte, til næste gang vi møder en frø. Hvilket pragtfuldt dyr med dets kraftfulde intentioner og visdom samt en masse skøn lykke, overflod, kærlighed og fremgang.

Af hjertet tak for denne viden og indsigt på flere plan.

Anja

www.snowvic.dk