Mere viden om Feng Shui

Hvad er Feng Shui?

Feng Shui handler om at leve i harmoni med sine omgivelser ved at skabe god energi, Chi, gennem indretning.

Feng Shui er en måde at indrette dit hjem på. Det handler om din helt personlige indretning som passer til dig, den du er og dine personlige mål, ønsker og drømme for livet. Det handler ikke om mode.

Feng Shui stammer fra Kina og er flere tusind år gammel. Feng Shui udtales som ”Fång Schwwææj” og betyder vind (bevægelse) og vand (livsenergi). Feng Shui fortæller om livsenergiens bevægelser gennem hele universet. Indenfor Feng Shui betegnes denne gode livsenergi som qi (Chi).

Vind og vand er begge naturens egne energier og samarbejder for at skabe harmoni og balance i universet ud fra Yin og Yang. Naturen regulerer sig selv og forsøger hele tiden at opretholde balancen gennem Yin og Yang.

Yin og Yang symboliserer, at alting er i en konstant bevægelse og forandring. Dette tager Feng Shui udgangspunkt i. Feng Shui er opbygget omkring Yin og Yang og er en kompleks videreudvikling heraf. Ønsker man at gå dybere ind i dette, vil man opdage at Feng Shui er en yderst omfattende ”teoretisk filosofi” fra gammel kinesisk tid, som beskrives i bogen I Ching Læs mere her om hvad bogen I Ching er.

Feng Shui er bygget op over Bagua (læs mere nedenfor) der, når den bliver indtegnet korrekt på en given plantegning, konkret viser alle livsområders placering i en given bygning. Det betyder, at du kan indrette dig bevidst i forhold til bestemte områder i dit liv, som for eksempel job, relationer, økonomi, familie, kommunikation, børn, sundhed, spiritualitet og livsrejse og meget meget mere.

Gennem hensyntagen til energistrømme samt fysiske placeringer og sammensætningen af møbler, farver, materialer, former og symbolik kan man indrette rum og bygninger, uanset størrelse, således, at disse støtter op om den energi, de behov, ønsker og mål man måtte have for livet og dermed kan visualiseres og manifesteres. Mindre god energi kan erstattes af harmonisk energi og skabe netop det miljø, der ønskes for en optimal trivsel på alle fronter.

Feng Shui praktiseres både i indretningen af enkelte rum, hele bygninger samt ude i landskabet. Det vil sige, at Feng Shui kan anvendes overalt inden - og udendøre.

Feng Shui er en personlig måde at arbejde med sit hjem og dermed sig selv på og bør ses som ét muligt værktøj ud af flere, der kan hjælpe dig til at få det liv du drømmer om. Jo mere energi du lægger i din indretning med Feng Shui, jo større resultater vil du få ud af det. Du vil også opleve at Feng Shui er en uendelig og kontinuerlig proces, da livet konstant er i forandring og bevægelse, hvorfor din indretning også vil skulle tilpasses dit liv og den udvikling du gennemgår. Det er blot et tegn på at du har flyttet og udviklet dig siden sidst og at det nu igen er tid til at tilpasse din indretning efter dine nye mål eller støtte op om din eksisterende situation. Feng Shui tager netop sit udgangspunkt i Yin og Yang der altid er i bevægelse og som udgør centrum i Bagua.

 

6
Feng Shui Symbols2
Sommer
Strand Eg

Hvem er Feng Shui for?

Feng Shui er for alle. Både private personer, virksomheder som det offentlige.

Hvor kan Feng Shui anvendes:

  • I eksisterende boliger og bygninger
  • Ved ombygninger
  • Ved nybyggeri som f.eks. bolig, sommerhus eller virksomhedsdomicil
  • Ved salg af hus, virksomhed, sommerhus mm.
  • I et enkelt rum, en hel bygning eller over et større areal (grunde og bygninger)
  • Overalt inden døre og uden døre (haver, parker, områder foran bygninger)

Feng Shui praktiseres på samme vis, uanset om det er for private personer, virksomheder eller det offentlige. Forskellen ligger i at målrette og tilpasse Feng Shui til den enkelte eller virksomheden eller det offentlige.

Det betyder, at Feng Shui altid tager udgangspunkt i netop dit hjem, din virksomhed eller den specifikke offentlige institution, så det bliver dine eller jeres ønsker for fremtiden, der er i fokus ved indretningen.

Bagua

De 8 livsområder & centrum

Feng Shui er bygget op omkring et meget komplekst system, der på kinesisk kaldes en Bagua, der betyder De 8 trigrammer. Det er denne Bagua man arbejder ud fra i Feng Shui.

Bagua´en kan vise, hvor de enkelte livsområder ligger i en given bygning, når denne ligges korrekt ned over en given plantegning.

Bagua, som den vises her til højre for teksten, er designet specifikt til SnowVic og der er copyright herpå. Tekstindhold og opstilling er som foreskrevet i Feng Shui kompasmetoden.

Meget kort fortalt er Bagua´en opbygget om De 8 trigrammer (8 figurer med 3 linjer i hver, der symboliserer yin eller yang) samt heksagrammer der dannes ud fra trigrammerne. Heksagrammerne kan kombineres på flere tusinde måder, men ikke uendeligt. Tilsammen udgør disse en fuldendt helhed af kombinationer af Yin og Yang og de 8 trigrammer beskriver hver forskellige almenmenneskelige livssituationer.

Centrum af Bagua´en betegnes som den 9. energi og Yin Yang (balancepunktet), men er ikke forbundet med et trigram. Centrum er den største kraft, hvorfra de øvrige livsområder balanceres ud fra. Det er disse 8 livssituationer og centrum (Yin Yang) som Bagua´en viser.

Lægges Bagua´en derfor ned over en given plantegning, vil man kunne se, hvor de enkelte livssituationer, eller livsområder, befinder sig i boligen/bygningen. Når disse livsområder kendes, kan en målrettet indretning begynde, med udgangspunkt i de konkrete ønsker for fremtiden. I selve indretningen anvendes De 5 elementer.

Bagua
COLOURBOX8370817 Planet
Frostnat
Sol

De 5 elementer vand, træ, ild, jord og metal

Naturens livgivende energier

Universets positive energi, Chi, bringes ind i indretningen ved hjælp af naturens 5 elementer, som er vand, træ, ild, jord og metal. De 5 elementer bruges i et særligt sammenspil med hinanden og kombineres på forskellig vis i selve indretningen. Dermed skabes den positive og livgivende energi, Chi, der kan flyde frit gennem vores omgivelser og nære os på bedste vis.

Befinder vi os ude i naturen, tilføres vi automatisk denne livgivende og gode energi, men når vi opholder os inden døre, bliver vi afskåret fra en stor del af naturens energi.

Med Feng Shui indretning kan du bringe noget af naturen indenfor og dermed skabe god energi. Vi kan godt mærke, når vi er omgivet af god energi – det er vi som regel ikke i tvivl om. Feng Shui indretning skaber god energi - energien ændrer sig, når man ændrer på indretningen.

 

Vores omgivelser påvirker os

Alt hvad vi omgiver os med, påvirker os i en eller anden grad og din underbevidsthed styrer langt mere end din bevidsthed. Dette er væsentligt i Feng Shui tankegangen. Med symboler, former, farver og materialer kan du støtte op om din (under)bevidsthed således, at du forstærker din underbevidsthed og det, som du ønsker for fremtiden. Feng Shui indretning er derfor individuelt.

Generelle Feng Shui råd skal man være opmærksomme på, da de ikke nødvendigvis er de rigtige for dig. Feng Shui indretning tilpasses netop dig og dine omgivelser. Det der virker for den ene, virker ikke nødvendigvis for den anden. Derfor er det vigtigt at få en professionel Feng Shui konsulent ud, der også arbejder intuitivt og kan praktisere Feng Shui korrekt.

Vesterhavet 2020

Du er meget velkommen til at kontakte mig for at høre mere

 

Tlf.: 61 28 98 12 (ring eller sms)

E-mail: anja@snowvic.dk