Om Feng Shui konsultation

Spirituel Feng Shui konsultation – det overordnede forløb

Jeg gør opmærksom på at, inden en konsultation finder sted, har vi begge underskrevet en samtykkeerklæring som hører under SnowVic´s privatlivspolitik (den finder du nederst på min hjemmeside). Jeg har desuden tavshedspligt.

Som udgangspunkt sletter jeg alle dine informationer umiddelbart efter opfølgningen på konsultationen med mindre vi aftaler andet, hvilket kommer til at fremgå af samtykkeerklæringen.

Feng Shui Farver SnowVic
Feng Shui Indretning Erhverv SnowVic
Snow

Hvordan foregår en spirituel Feng Shui konsultation?

En konsultation er som nævnt altid helt individuel og resultatet heraf er derfor også helt unikt, personligt og spændende. Rammerne er dog nogenlunde de samme, som jeg derfor kort har skitseret længere nede.

 

Jeg inspirerer og du vælger. Det betyder, at jeg inspirerer dig og kommer med konkrete muligheder, men guider dig til selv at mærke efter, hvilken løsning, der passer bedst til dig. Det er vigtigt, at det er dig, der beslutter, hvordan dit hjem eller virksomhed skal indrettes - ud fra min vejledning og inspiration. Du skal føle dig godt tilpas og synes, at indretningen giver mening og, at du har den rigtige fornemmelse bagefter.

Forberedelse inden konsultationen

Som det første snakker vi sammen om dine ønsker, behov og forventninger til konsultationen helst over telefonen eller eventuelt via mail

Dernæst har jeg, til min forberedelse hjemmefra, brug for at du sender mig en målfast plantegning over din bolig/virksomhed/andet. På denne plantegning skal du indtegne en pil, der vender stik mod nord. Dette bruger jeg til at indtegne Baguaen korrekt på plantegningen. Det er derfor vigtigt, at nord pilen er indtegnet nøjagtigt ved brug af et kompas. Plantegning og indtegning af nordpil kan du læse mere om her.

Jeg har derudover brug for billeder af din bolig/virksomhed/andet, fordi min arbejdsproces allerede starter inden jeg kommer ud til dig på konsultation. Jeg kan se forskellige ting ud fra billederne, som er en fordel for både dig og mig. Ønsker du ikke at sende billeder, laver vi en aftale herom.

Vi aftaler desuden, om du ønsker at få udarbejdet en inspirationsrapport over konsultationen eller du selv tager noter undervejs i konsultationen. Der er forskellige priser på en rapport afhængigt af, hvor uddybende denne skal være.

Hustegning Nybyg
1
2

Selve konsultationen hos dig

  • Jeg kommer ud til dig på et aftalt tidspunkt. Først starter vi med, at du viser mig rundt og tager derefter en indledende snak. Jeg laver en kort gennemgang af din plantegning med den indtegnede Bagua samt gennemgår kort det materiale, som jeg har med ud til dig
  • Efter dette begynder selve Feng Shui indretningen i de områder, som vi har aftalt på forhånd. Du inddrages løbende undervejs, så vi har en dialog og du får alle de idéer og den inspiration, der kommer til mig - tag gerne noter undervejs
  • Nogle gange giver det mening at flytte rundt på ting undervejs i konsultationen. Andre gange er det bedre, at du bagefter i ro og fred, selv prøver dig frem
  • Vi samler op og afrunder konsultationen, snakker om en videre plan og aftaler nærmere angående dato for opfølgning på den udførte konsultation

Efter konsultationen

Når du har behov herfor, laver vi en opfølgning på konsultationen pr. telefon eller ved et besøg, alt efter aftale

1600px COLOURBOX17660271
Tulipaner Lyserøde

Hvad får du med i konsultationen og dermed prisen?

Overordnet får du en helt unik viden og indsigt i din bolig og dig selv. Du får en masse brugbar viden til din videre udvikling og et redskab, som du kan blive ved med at bruge fremadrettet. Spirituel Feng Shui er ganske særligt og du vil på flere plan kunne få rigtig stor glæde af en sådan konsultation. Du vil fremover se og ”behandle” din bolig fra et helt nyt perspektiv. Du har rigtig meget at glæde dig til.

 

Derudover får du

  • Vores indledende og afklarende personlige samtale
  • Min forberedelse med indtegning af Bagua på din plantegning samt gennemgang og forberedelse ud fra dine fremsendte billeder
  • Materiale udleveret i form af 2 A4 plancher med henholdsvis Bagua samt De 5 elementer (og forklaring til De 5 elementer). Plantegning med indtegnet Bagua og energibaner. Udregning af De gode retninger, hvis dette er aftalt på forhånd.
  • Selve konsultationen med al min viden, uddybende coachende spørgsmål, inspiration og forslag til indretning, pendulering med videre
  • En inspirationsrapport, hvis dette inkl. pris, er aftalt på forhånd
  • Telefonisk opfølgning på den aktuelle konsultation (altid inkluderet) eller besøg hvis dette er aftalt

Obs: Udgifter til kørsel og eventuelt bro og færge kommer oveni konsultationsprisen

Noter undervejs eller inspirationsrapport efterfølgende

Du er meget velkommen til selv at tage noter undervejs i konsultationen. Der vil komme mange informationer og det er ikke til at huske alt, hvad jeg siger og hvad vi snakker om.

En inspirationsrapport fungerer som et opslagsværk, så du til enhver tid kan huske, hvad vi talte om, når du vil i gang med din indretning.

Den indeholder alle de idéer og inspiration med videre, som jeg er kommet med undervejs i konsultationen. Du behøver således ikke selv huske det hele eller gøre notater undervejs.

Du modtager rapporten hurtigst muligt efter konsultationen og vil være et opsalgsværk, som du kan tage frem igen og igen, når du vil arbejde med din indretning.

Rapportens omfang og dybde tilpasses dit behov og aftales derfor individuelt. Prisen afhænger heraf og aftales på forhånd.

Business Kontor
Bagua

Vil du vide mere om

Priser så læs med her

Hvordan jeg arbejder som spirituel Feng Shui konsulent så læs med her

Hvem jeg er

Hvad spirituel Feng Shui er så læs med her

Mine kontaktoplysninger så læs med her

Vesterhavet 2020

Ønsker du at vide mere?

Du er meget velkommen til at kontakte mig

Tlf.: 61 28 98 12 (ring eller sms)
E-mail: anja@snowvic.dk