Hvad er Feng Shui

Hvad er Feng Shui

Feng Shui handler om at leve i harmoni med sine omgivelser ved at skabe god energi, Chi, gennem indretning.

Ved hjælp af indretning med Feng Shui skabes god energi og harmoni, så man lever i balance med sine omgivelser. Gennem møblering, farver og interiør kan man indrette rum og bygninger, så de støtter én i at nå, sine ønsker for fremtiden. Både for én selv, men også på vegne af sin familie, virksomhed med flere.

Feng Shui er en måde at indrette din bolig, virksomhed eller andet på. En indretning som støtter og nærer dig indenfor bestemte områder i dit liv, som f.eks. relationer, job, økonomi, familie, sundhed og livsrejse. Feng Shui skal ses som ét ud af flere værktøjer, der kan hjælpe dig til at nå dine mål –  jo mere energi du lægger i Feng Shui indretning, jo mere får du ud af det.

Feng Shui praktiseres både i indretningen af rum, hele bygninger samt ude i landskabet. Det vil sige, at Feng Shui kan anvendes overalt inden - og uden døre.

COLOURBOX9586913 Stjernehimmel
COLOURBOX8370817 Planet
2
2

Feng Shui stammer fra Kina og er flere tusind år gammel. Feng Shui udtales som ”Fång Schwwææj” og betyder vind (bevægelse) og vand (livsenergi). Feng Shui fortæller om livsenergiens bevægelser gennem hele universet. Indenfor Feng Shui betegnes denne gode energi som qi (Chi).

Vind og vand er begge naturens egne energier og samarbejder for at skabe harmoni og balance i universet ud fra Yin og Yang. Naturen regulerer sig selv og forsøger hele tiden at opretholde balancen gennem Yin og Yang.

Yin og Yang symboliserer, at alting er i en konstant bevægelse og forandring. Dette tager Feng Shui udgangspunkt i. Feng Shui er opbygget omkring Yin og Yang og er en kompleks videreudvikling heraf. Ønsker man at gå dybere ind i dette, vil man opdage at Feng Shui er en yderst omfattende ”teoretisk filosofi” fra gammel kinesisk tid, som beskrives i bogen I Ching Læs mere her om hvad bogen I Ching er.

Feng Shui Bagua

De 8 livsområder & centrum

Feng Shui er bygget op omkring et meget komplekst system, der på kinesisk kaldes en Bagua, der betyder De 8 trigrammer. Det er denne Bagua man arbejder ud fra i Feng Shui.

Bagua´en kan vise, hvor de enkelte livsområder ligger i en given bygning, når denne ligges korrekt ned over en given plantegning.

Nedenstående Bagua er designet specifikt til SnowVic - Indret din fremtid og der er copyright herpå. Tekstindhold og opstilling er som foreskrevet i Feng Shui teorien.

 

Meget kort fortalt er Bagua´en opbygget om De 8 trigrammer (8 figurer med 3 linjer i hver, der symboliserer yin eller yang) samt heksagrammer der dannes ud fra trigrammerne. Heksagrammerne kan kombineres på flere tusinde måder, men ikke uendeligt. Tilsammen udgør disse en fuldendt helhed af kombinationer af Yin og Yang og de 8 trigrammer beskriver hver forskellige almenmenneskelige livssituationer.

Centrum af Bagua´en betegnes som den 9. energi og Yin Yang (balancepunktet), men er ikke forbundet med et trigram. Centrum er den største kraft, hvorfra de øvrige livsområder balanceres ud fra. Det er disse 8 livssituationer og centrum (Yin Yang) som Bagua´en viser.

Lægges Bagua´en derfor ned over en given plantegning, vil man kunne se, hvor de enkelte livssituationer, eller livsområder, befinder sig i boligen/bygningen. Når disse livsområder kendes, kan en målrettet indretning begynde, med udgangspunkt i de konkrete ønsker for fremtiden. I selve indretningen anvendes De 5 elementer.

Trigram Bagua
Feng Shui Indretning Erhverv SnowVic
Sol
Frostnat

Feng Shui og de 5 elementer

Naturens livgivende energier

Universets positive energi, Chi, bringes ind i indretningen ved hjælp af naturens 5 elementer, som er vand, træ, ild, jord og metal. De 5 elementer bruges i et særligt sammenspil med hinanden og kombineres på forskellig vis i selve indretningen. Dermed skabes den positive og livgivende energi, Chi, der kan flyde frit gennem vores omgivelser og nære os på bedste vis.

Befinder vi os ude i naturen, tilføres vi automatisk denne livgivende og gode energi, men når vi opholder os inden døre, bliver vi afskåret fra en stor del af naturens energi.

Med Feng Shui indretning kan du bringe noget af naturen indenfor og dermed skabe god energi. Vi kan godt mærke, når vi er omgivet af god energi – det er vi som regel ikke i tvivl om. Feng Shui indretning skaber god energi - energien ændrer sig, når man ændrer på indretningen.

Vores omgivelser påvirker os

Alt hvad vi omgiver os med, påvirker os i en eller anden grad og din underbevidsthed styrer langt mere end din bevidsthed. Dette er væsentligt i Feng Shui tankegangen. Med symboler, former, farver og materialer kan du støtte op om din (under)bevidsthed således, at du forstærker din underbevidsthed og det, som du ønsker for fremtiden. Feng Shui indretning er derfor individuelt.

Generelle Feng Shui råd skal man være opmærksomme på, da de ikke nødvendigvis er de rigtige for dig. Feng Shui indretning tilpasses netop dig og dine omgivelser. Det der virker for den ene, virker ikke nødvendigvis for den anden. Derfor er det vigtigt at få en professionel Feng Shui konsulent ud, der også arbejder intuitivt og kan praktisere Feng Shui korrekt.

 

Som Feng Shui- & Oprydnings konsulent arbejder jeg ud fra Bagua, Yin og Yang, De fem elementer, Chi, symbolik og intuition med mere.

Læs mere om mig som konsulent her

1
6
IMG 8461

Du er velkommen til at kontakte mig

Telefon 61 28 98 12 (ring eller sms)
Mail anja@snowvic.dk

Jeg svarer dig indenfor 24 timer