Målrettet & Intuitiv Indretning til små & store virksomheder

Business Feng Shui

Indretning til Erhvervslivet

Feng Shui principperne anvendes meget bredt indenfor erhvervslivet, fordi de skaber resultater på flere plan

Indretning med Feng Shui er for jer, der ønsker at optimere fremtidens resultater ved hjælp af indretning. En målrettet & harmonisk Indretning der giver god energi og dermed påvirker dig, jer og jeres medarbejdere positivt

Vi mennesker påvirkes af vores omgivelser og omgivelserne påvirkes af os mennesker. Feng Shui Indretning giver os værktøjerne til at skabe de bedst mulige omgivelser, der påvirker os positivt i den retning, som vi ønsker at gå

Hvilken værdi giver det virksomheden at anvende Feng Shui?

I vil opleve, at Feng Shui Indretning giver jer værdi på det menneskelige plan, i de fysiske omgivelser og i virksomheden samt en bevidsthed om at vælge grønnere og mere miljøvenlige løsninger til gavn for naturen og jer som virksomhed

 

 • På det menneskelige plan kan Feng Shui give mere glæde, ro, harmoni & balance, rette fokus på et godt og sundt helbred, give større trivsel, øget motivation, større arbejdsglæde samt  støtte op om positive arbejdsrelationer

 

 • De fysiske omgivelser vil blive optimeret med Feng Shui og derved sende god energi ud, som vil påvirke jer positivt. I vil opleve flotte og harmoniske omgivelser, som passer til virksomhedens sjæl. Specifikke stemninger, farver, materialesammensætninger samt symbolik vil blive nøje sammensat og udvalgt specifikt tilpasset jeres virksomhed. I vil mærke forskellen

 

 • I selve virksomheden kan Feng Shui støtte jer i at nå jeres ønsker og mål som f.eks. en bedre produktivitet, større indtjening, mere tilfredse kunder, nye kunder og samarbejdsrelationer, bedre arbejdsmiljøer, øget udvikling, kreativitet og vækst, balance og harmoni og meget andet

 

 • For et grønnere og mere miljøvenligt valg fordi Feng Shui anbefaler anvendelse af naturmaterialer, en hensyntagen til naturen, en enkelt indretning og dennes stærke effekt, omgivelser der inddrager naturen mest muligt. Desuden er hovedtankegangen at udnytte universets allerede eksisterende positive energier og kræfter der findes overalt i naturen

 

Hvor kan Feng Shui Indretning anvendes?

Feng Shui indretning kan anvendes indenfor alle Erhverv - små som store.

Det kunne være i kontorer, hoteller, yogastudier, butikker, dyrlæger, restauranter, værksteder, fabrikker, klinikker, hjemmekontorer og feriecentre, forlystelsesparker og mange andre steder.

 

Som certificeret Feng Shui konsulent kan jeg hjælpe jer med Indretning

 • I Eksisterende bygninger

 • Ved Nybyggeri

 • Ved Renovering

 • Ved Salg af virksomhed (optimering af indretning for et hurtigere salg)

 

 

Ønsker I at vide mere om, hvad Feng Shui er og hvad jeg tager udgangspunkt i, når jeg arbejder med Feng Shui Indretning, kan I læse mere her Hvad er Feng Shui? &  Mig som konsulent

 

Hvad kan virksomheden i praksis opnå med Feng Shui Indretning?

I bund og grund handler det om, at den enkelte virksomhed er succesfuld hele vejen rundt - internt som eksternt. Indretning med Feng Shui kan støtte op omkring alle forhold ved hjælpe af indretning, adfærd og tankegang.

Feng Shui tager altid udgangspunkt i virksomhedens aktuelle udfordringer, behov og ønsker.

Eksempler på hvad Feng Shui kan hjælpe med i virksomheden

 • Optimering af den interne og eksterne udvikling
 • Gode relationer til samarbejdspartnere og/eller skabe nye relationer
 • Godt samarbejde med virksomhedens interessenter (f.eks. banken, sponsorer)
 • Forbedring af arbejdsmiljøet (indeklima og trivsel)
 • Medarbejdernes sundhed & helbred
 • At skabe balance & harmoni
 • Fordre succes og anerkendelse
 • Skabe (forøget) vækst
 • Forbedring af økonomien
 • Kundetilgang samt loyale kunder
 • Virksomhedens fremtidige vej
 • Støtte til ledergruppen/direktøren
 • Forøge virksomhedens held
 • Udvide og optimere virksomhedens ”vidensbank”, faglighed, fordybelse, uddannelse
 • Øge og forbedre kreativiteten

 

 

Hvilket interiør giver mening og effekt at anvende i indretningen?

Som Feng Shui konsulent kan jeg vejlede jer i, hvilket interiør, der passer bedst til jeres virksomhed. Jeg inspirerer jer, ud fra hvem I er og jeres behov - I vælger, hvad der passer til  jeres virksomhed.

Jeg kan, blandt andet, vejlede jer i nedenstående processer og afgørelser:

 • Det er ikke ligegyldigt, hvilke farver og hvilket interiør der anvendes i kontoret, mødelokalet, køkkenet, personalerummet, badeværelset eller indgangen til virksomheden som eksempler. Hver farve og hvert interiør har hver sin effekt, så hvad ønsker I at repræsentere i virksomheden?
 • Alt interiør udsender signaler, budskaber og stemninger i kraft af dets former, farver og materialer. Derfor er det vigtigt at være bevidst om, hvilket interiør man har i hvilke rum.
 • Det er muligt at skabe en ønsket stemning i virksomhedens forskellige rum ved bevidst at anvende forskellige materialer, farver, former, symbolik og placering af møbler. Hvad har I brug for at skabe i jeres virksomhed?

 

 • At forholde sig til placering af virksomhedens rum på plantegningen og i praksis er en yderst vigtig faktor ved indretning af virksomhed. Det giver mening og effekt at se på, hvor det er mest optimalt at placere lederens kontor, mødelokalet, det kreative teams kontor eller økonomiafdelingen, som eksempler
 • Det har stor værdi at placere møbler optimalt i et rum, så alle medarbejdere, så vidt muligt, sidder godt i rummet. Hertil kan man desuden anvende den enkelte medarbejders gode retninger (en særlig udregning indenfor Feng Shui) til at placere den enkelte bedst muligt
 • Det er af stor betydning, hvordan opstilling af produkter udføres i forhold til placering i rum samt rammerne herfor i f.eks. butikker eller showrooms med videre. Farver, former og materialer er her afgørende for at skabe interesse og salg

 

 • Udendørs interiør er med til at skabe synlighed og interesse og er afgørende for, at kunder vælger at træde indenfor. Igen har farver, symbolik og materialer med videre stor betydning
 • Interiør og sammensætningen heraf er afgørende for at skabe det indtryk, som I ønsker at vise til kunderne og andre, når de kommer til jeres hotel, feriecenter, kontor, butik med mere
 • Det handler om at placere møbler og interiør bedst muligt i det enkelte rum sammenholdt med valg af materialer og farver for at føle sig tilpas og velkommen
 • Indretning er ligeledes vigtig at se på, når det kommer til salg af virksomhed. Det handler overordnet om at skabe god energi, så virksomheden bliver solgt.

 

 

3
COLOURBOX3363716 Forår Blomst
Feng Shui Indretning Erhverv SnowVic
COLOURBOX4298573

Feng Shui konsultation hos Erhverv

Som udgangspunkt er der aldrig to konsultationer, der er ens. Feng Shui tager udgangspunkt i den enkelte virksomhed. Jeg arbejder i dybden, da det er vigtigt at finde de rette løsninger for jer og virksomheden.

”Jeg inspirerer og I vælger”. Det betyder, at jeg inspirerer jer, til selv at mærke efter, hvilken løsning, der passer bedst til jeres virksomhed. Det er vigtigt, at det er jer, der beslutter, hvordan virksomheden skal indrettes, ud fra min vejledning og inspiration. I skal føle jer godt tilpas og synes, at indretningen giver mening.

 

Forberedelse inden en Feng Shui konsultation

 • Vi har en uddybende snak om jeres ønsker og forventninger til konsultationen samt hvilke behov og udfordringer I har i forhold til indretning og områder i virksomheden
 • Jeg har brug for at modtage en målfast plantegning over virksomheden, hvor I har indtegnet en pil, der vender stik nord. Jeg lægger Baguaen på plantegningen ud efter nordpilen, hvorfor det er vigtigt, at denne er indtegnet nøjagtigt
 • Jeg har der ud over brug for billeder af virksomheden. Dem bruger jeg i min forberedelse inden selve konsultationen
 • Vi aftaler, om I ønsker at få udarbejdet en inspirationsrapport eller selv tager noter under konsultationen

 

Selve Feng Shui konsultationen

 • Jeg kommer ud til jer på et aftalt tidspunkt og vi starter sammen med at tage en rundvisning af virksomheden samt en indledende snak
 • Jeg giver jer herefter en gennemgang af jeres plantegning med indtegnet Bagua, selve Bagua´en og De 5 elementer, som jeg blandt andet arbejder ud fra. Det vil sige en kort teori gennemgang eller længere, hvis I ønsker dette
 • Herefter går jeg igang med at kigge på jeres indretning og de områder, som vi har aftalt jeg skal omkring. I inddrages løbende, jeg stiller uddybende spørgsmål og I får al den inspiration og idéer som jeg får undervejs. Det betyder, at vi har en løbende dialog under konsultationen
 • Nogle gange giver det mening at vi sammen prøver at flytte rundt på nogle ting undervejs, mens det andre gange er bedre, at I bagefter i ro og fred selv prøver jer frem
 • Afslutningsvis samler vi op og afrunder konsultationen. Vi laver en videre plan og aftaler en dato for opfølgning på den udførte konsultation enten pr. telefon eller ved et besøg

 

Efter konsultationen

 • Opfølgning efter aftale pr. telefon eller ved besøg

 

Inspirationsrapport: efter aftale udarbejder jeg en rapport om det, som vi har talt om undervejs herunder mine inspirationsforslag. Den fungerer som et opslagsværk, så I til enhver tid kan huske, hvad vi talte om, når I vil i gang med indretningen. Rapportens omfang og dybde tilpasses jeres behov og aftales derfor individuelt. Der betales en særskilt pris herfor.

 

IMG 8461

Kontakt Anja Lundkvist

Kontakt mig for en uforpligtende snak & et tilbud

Tlf.: 61 28 98 12 (ring eller sms)
E-mail: anja@snowvic.dk.