Bagua-områder med god Feng Shui

Bagua og De 8 trigrammer

Kort fortalt er Bagua´en opbygget om De 8 trigrammer (8 figurer med 3 linjer i hver der symboliserer yin eller yang) samt heksagrammer der dannes ud fra trigrammerne. Heksagrammerne kan kombineres på flere tusinde måder, men ikke uendeligt. Tilsammen udgør disse en fuldendt helhed af kombinationer af yin og yang og de 8 trigrammer beskriver hver forskellige almenmenneskelige livssituationer. (Wikipedia ”Bagua”). Centrum af Bagua´en betegnes som den 9. energi og yin yang (balancepunktet), men er ikke forbundet med et trigram, men er centrum, den største kraft, hvorfra de øvrige livsområder balanceres ud fra. Det er disse 8 livssituationer og centrum (yin yang) som Bagua´en viser og som lægges ned over en given plantegning for at se hvor de enkelte livssituationer eller livsområder befinder sig i bygningen.

Bagua´en bruges ved at placere denne over en given bygning, for derefter at se, hvor de enkelte livsområder ligger henne i den konkrete bygning. Når disse livsområder kendes, kan en målrettet indretning begynde, med udgangspunkt i de konkrete ønsker for fremtiden.

Hensigten med Feng shui er at leve i harmoni og balance (yin yang) med vores omgivelser via indretning. At vi indretter os således, at universets energier (Chi) har positiv indflydelse på vores tilværelse og støtter op om det, vi ønsker os af livet. Feng Shui kan dog ikke løse alle problemer alene – det er blot én ud af flere værktøjer der må tages i brug for at opnå det man ønsker sig af livet.

Universets positive energier bringes ind i indretningen ved hjælp af naturens 5 elementer, som er vand, træ, ild, jord og metal. Disse 5 elementer bruges i et særligt sammenspil med hinanden og kombineres på forskellig vis i selve indretningen. Dermed skabes den positive og livgivende energi, Chi, der kan flyde frit gennem vores omgivelser og nære os på bedste vis.

Den første traditionelle og klassiske Feng Shui er som nævnt opstået i Kina, men siden er også en vestlig tilgang til Feng Shui vundet frem, hvor Feng Shui tilpasses den vestlige del af verden. Gennem tiden har der udviklet sig flere forskellige ”skoler” indenfor Feng Shui, men her beskæftiger jeg mig med Kompasmetoden samt den intuitive tilgang. Kompasmetoden er baseret på at de 8 kompasretninger (N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V og NV) hver især udtrykker sin form for energi og stemning og, at dette bruges aktivt i indretningen. Feng Shui har derfor ikke noget med tro at gøre, men handler om livgivende energi, Chi, som findes overalt i universet og som kan anvendes bevidst til at støtte op om de ønsker og drømme du har for livet. Feng Shui er ét ud af flere værktøjer til at nå dine mål.

Ude i naturen tilføres du automatisk den livgivende og gode energi, Chi 100 %, men når du opholder dig inden døre, bliver du afskåret fra en stor del af naturens gode energi. Med Feng Shui kan du bringe noget af naturen indenfor og dermed skabe denne gode energi via indretningen. At opholde sig steder, hvor det føles rigtig behageligt, er god Feng Shui indretning. Med Feng Shui kan man målrette sin indretning efter det man ønsker sig i livet (individuel indretning) og samtidig føles det rigtig behageligt, fordi man omgiver sig med den livgivende og positive energi Chi.

På det konkrete plan er Feng Shui en måde at indrette sig på, individuelt, så dine omgivelser støtter dig bedst muligt i livet. Det kan være indretningen i dit hjem, på din arbejdsplads, men også de omgivelser du ellers befinder dig i og kan påvirke. Feng Shui handler om at skabe en rigtig god energi omkring dig ved hjælp af de ting du omgiver dig med, så du får det bedre på alle planer. Samtidig sørger Feng Shui også for at ændre eller fjerne eventuelle mindre gode energier (Sha Chi) og i stedet bringe den gode energi Chi ind. Energien ændrer sig, når man ændrer på indretningen.

Alt hvad vi omgiver os med, påvirker os i en eller anden grad og din underbevidsthed styrer langt mere end din bevidsthed. Dette er væsentligt i Feng Shui tankegangen. Med symboler, former, farver og materialer kan du støtte op om din (under)bevidsthed således, at du forstærker din underbevidsthed og det du ønsker for fremtiden. Feng Shui er derfor individuelt. Generelle Feng Shui råd skal man være opmærksomme på, da de ikke nødvendigvis er de rigtige for dig. Feng Shui tilpasses netop dig og dine omgivelser. Det der virker for den ene, virker ikke nødvendigvis for den anden. Derfor er det vigtigt at få en professionel Feng Shui konsulent ud, der også arbejder intuitivt og kan praktisere Feng Shui korrekt.

Se hvad Feng Shui specifikt kan hjælpe dig med under henholdsvis ”Private personer”, ”Erhverv” og ”Offentlige institutioner”.

IMG 8461

Kontakt mig

Kontakt mig meget gerne for en uforpligtende snak, for at høre nærmere om, hvordan jeg kan hjælpe dig/jer bedst muligt ud fra jeres tanker, ideer og udfordringer.

Tlf.: 61 28 98 12 (ring eller sms)
E-mail: anja@snowvic.dk.